Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29
Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Piszu,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Piszu,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • brak możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • możliwość powiększania całego szablonu strony,
 • wyszukiwarka na stronie,
 • podkreślenie elementów nawigacyjnych,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • wyróżnione elementy nawigacyjne (tzw. focus),
 • wygląd i działanie MENU jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu strony widać całość zawartej informacji,
 • Z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)
Strona nie posiada:
 • przy linkach do dokumentów do pobrania nie ma informacji o ich rozmiarze,
 • ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • niektóre informacje przekazywane są jedynie przez użycie formy (np. strzałka, graficzne przedstawienie dokumentu PDF, itp),
 • nie wszystkie elementy filmowe mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą,
 • filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • filmy i animacje nie posiadają audiodeskrypcji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Stanulewicz.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 87 423-27-97 w. 20

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu
Adres: Pl. Daszyńskiego 7 A, 12-200 Pisz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 87 423-27-97

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do budynku biblioteki prowadzi 1 wejście od Pl. Daszyńskiego. Wejście główne jest na poziomie chodnika. Za głównymi drzwiami znajdują się schody. Dla osób na wózkach dostęp do pomieszczeń możliwy jest przy pomocy schodołazu gąsienicowego. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniono także komunikacje z Biblioteką. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika biblioteki o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

wstecz