• (87) 423-27-97
 • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Bądź przyjacielem biblioteki

Jeśli:

 • wierzysz w wartość czytania i uczenia się,
 • lubisz Piską Bibliotekę i doceniasz jej rolę dla rozwoju lokalnej społeczności,
 • chcesz zmienić coś w swoim życiu,
 • odczuwasz potrzebę by Twoja Firma zrobiła coś cennego dla swojego środowiska,

lub

 • masz pragnienie zaangażowania się w prospołeczną inicjatywę, akcję, projekt albo działalność instytucji kultury, wsparcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu jest dla Ciebie właściwym wyborem.

Jak możesz pomóc Bibliotece?

 • Darowizny rzeczowe:
 • kupując książki dla Biblioteki, a tym samym dla jej czytelników,
 • kupując wybrany utwór na nośnikach specjalnych (np. film DVD, płytę ulubionego zespołu, audiobook),
 • kupując sprzęty elektroniczne, informatyczne, e-booki,
 • kupując sprzęty upiększające Bibliotekę i inne przedmioty stanowiące pomoc dydaktyczną w pracy z dziećmi, młodzieżą, czytelnikami dorosłymi,
 • darując książki, filmy DVD, płyty z muzyką etc. (Biblioteka zastrzega sobie prawo selekcji darowanych pozycji),
 • darując prenumeratę wybranego czasopisma tradycyjnego bądź e-czasopisma,
 • darując materiały archiwalne, cenne z punktu widzenia historii regionu i Pisza w celu tworzenia Cyfrowego Archiwum Lokalnego. Materiały takie Biblioteka może utrwalić w formie elektronicznej, tak by cenne pamiątki mogły wrócić w niezmienionej formie do właścicieli i jednocześnie służyć w formie zdigitalizowanej lokalnej społeczności.

Darowizny pieniężne:

 • wpłacając darowiznę na rzecz realizacji wybranego projektu promującego czytelnictwo i bezpieczne korzystanie z Internetu,
 • wpłacając darowiznę na zakup, tak cennych dla każdej Biblioteki nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników,
 • kupując urządzenia informatyczne, elektroniczne i in., które mogą być przydatne w codziennej pracy Biblioteki, w tym do digitalizacji zbiorów,
 • zamawiając usługę promocji i reklamy swojej Firmy w Bibliotece.

Wspierając zasoby Biblioteki i nasze inicjatywy kulturalne pomagasz całej piskiej społeczności. Będziesz miał poczucie satysfakcji z zaangażowania się dla dobra sprawy. Działalność Biblioteki zależna jest od bogatej i aktualnej oferty zbiorów oraz nowoczesnych i atrakcyjnych usług.

Wolontariat w Bibliotece

Istnieje wiele możliwości wsparcia naszej Biblioteki poprzez wolontariat. Potrzebna jest do tego gotowość niesienia pomocy innym, dobre chęci i życzliwe nastawienie. Dzięki wolontariatowi dowiesz się czy w cenie może być altruizm, będziesz mógł poznać niezwykłe osobowości i rozwijać swoje pasje. Zapraszamy wszystkich dysponujących wolnym czasem, którzy chcą podzielić się swoimi umiejętnościami, talentami i wiedzą, bądź pomóc innym.

Kto może być wolontariuszem?

 • Każda osoba, która skończyła 13 lat, dysponująca wolnym czasem, energią i chęcią, aby pomagać innym.

Jakie zadania może wykonywać wolontariusz w MGBP?

 • pomagać przy organizowaniu imprez kulturalnych,
 • pomagać niepełnosprawnym i osobom starszym poprzez dostarczanie książek do domu,
 • tworzyć, opracowywać dokumentację fotograficzną, filmową z imprez bibliotecznych,
 • realizować autorskie programy dla dzieci i młodzieży,
 • pomagać w odrabianiu lekcji, udzielać korepetycji w Bibliotece dla dzieci,
 • zbierać materiały archiwalne.

Co uzyskasz za to, że jesteś wolontariuszem?

 • przyjemne, pożyteczne i kreatywne spędzenie wolnego czasu,
 • poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań,
 • możliwość samorealizacji,
 • poczucie satysfakcji, uznania, bycia potrzebnym,
 • radość z dawania i otrzymywania dobra,
 • zdobycie pouczających doświadczeń, wzorów postępowania,
 • dyplom uznania wraz z pisemnym potwierdzeniem i oceną pracy, które mogą stanowić uzupełnienie CV.

Oczekiwania wobec wolontariusza:

 • zaangażowanie,
 • punktualność,
 • obowiązkowość,
 • zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
 • zdolności pedagogiczne do pracy z dziećmi i osobami starszymi.

Niezbędne informacje otrzymasz w Bibliotece (Pl. Daszyńskiego 7A, tel. kontaktowy: tel. 87 423 27 97)

 • (87) 423-27-97
 • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00