Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości Biblioteka przygotowała „Kącik Małego Patrioty’’ z zabawami edukacyjnymi, podczas uroczystości na Placu Daszyńskiego. Dzieci uczestniczyły w zabawach tematycznie związanych ze Świętem Niepodległości: grze edukacyjnej, rozwiązywały krzyżówki, kolorowały symbole narodowe, uczyły się wykonać kotyliony w barwach narodowych, malowały sobie buzie. Podczas zajęć w bibliotece dzieci uczestniczyły w zabawie „Polska Moja Ojczyzna”. Poprzez prezentowane wiersze, piosenki i zabawy wyrażały poczucie przynależności narodowej.