Czytanie "Trylogii" H. Sienkiewicza podczas Festiwalu Runa Leśnego w Piszu w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Fragmenty: "Ogniem i Mieczem", "Potopu", "Pana Wołodyjowskiego" czytali zaproszeni przez Bibliotekę goście - przedstawiciele różnych środowisk lokalnej społeczności. W trakcie czytania odbywały się konkursy dotyczące życia i twórczości pisarza. Z okazji Narodowego Czytania dla osób, które przyniosły swój egzemplarz książki H. Sienkiewicza, bibliotekarze składali okolicznościowy stempel wydany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej.