• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Wakacje w bibliotece

Podczas tegorocznych zajęć wakacyjnych, które odbywały się przez dwa tygodnie - dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach. Każde spotkanie rozpoczynało się głośnym czytaniem bajek i inscenizacją, w którą angażowały się dzieci. W czasie spotkań na nowo przypominały sobie znane baśnie m.in.: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Brzydkie kaczątko, Wilk i Siedem Koźlątek. Program spotkań wakacyjnych zawierał także warsztaty artystyczne - dzieci wykonały wiele prac plastycznych. Dużo radości sprawiały uczestnikom przeprowadzane zabawy ruchowe.

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00