"Wiosna - literacko i plastycznie" - zajęcia dla dzieci

Pani Wiosna wystąpiła w wierszach, opowiadaniach i bajkach. Zajęcia literackie połączone z artystycznym zapałem dzieci dały niesamowity efekt zmiany wystroju Oddziału dla dzieci na wiosenny. Dzieci przygotowały, barwne motylki i ptaszki oraz Panią Wiosnę. Podczas zabaw ruchowych naśladowały także bociana i żabki.