Ferie z książką

W czasie ferii w Oddziale dla dzieci najmłodsi czytelnicy spotkali się z bohaterami baśni H.Ch. Andersena. Dzieci tworzyły ilustrowane historie związane tematycznie z przeczytaną książką. Aktywnie również uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, konkursach plastycznych i literackich. Zajęcia zakończyły się karnawałowym balem postaci bajkowych.