8 listopada, z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości mieliśmy przyjemność wysłuchać sztuki, do której scenariusz napisała Wiesława Szymańska - "Słowa do wolności". Dziękujemy wszystkim za liczny udział.


Autorka scenariusza buduje opowieść o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, jak również działaczy społecznych i politycznych. Spoiwem łączącym teksty autorów z różnych epok (m. in. Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Rydel, Piłsudski, Hemar, Tuwim, Orzeszkowa, Baczyński, Jan Paweł II) są przejmujące i aktualne w swej historyczno-literackiej diagnozie pieśni wybitnego barda Jacka Kaczmarskiego. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność.

Czytali i śpiewali: Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski

wstecz