• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Z książką poza biblioteką

Biblioteka rozszerzyła swoją działalność organizując punkty biblioteczne, jako jedną z wielu form popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie gminy Pisz. Punkty zaopatrywane są w zestawy książek i udostępniane mieszkańcom.
Oprócz udostępniania literatury w świetlicach wiejskich pracownik biblioteki organizuje dla dzieci zajęcia literacko-plastyczne, które mają na celu motywowanie do czytania, zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijanie dziecięcej wrażliwości.
W trakcie spotkania dzieci słuchają głośno czytanego fragmentu książki lub opowiadania nawiązującego do omawianego tematu. Po lekturze uczestnicy biorą udział w swobodnej rozmowie dotyczącej tekstu, następnie wykorzystując różnorodne techniki i materiały plastyczne powstają wspaniałe prace. Takie działania cieszą się dużym powodzeniem.


"Jak obchodzi się Wielkanoc? – tradycje i zwyczaje"
Świetlica wiejska w Karpie
 
01

Świetlica wiejska w Rostkach
 
02

"Lokomotywa Pana Tuwima"
Świetlica wiejska w Rostkach
 
01

"Spotkanie ze Słoniem Trąbalskim – lubimy czytać wiersze Juliana Tuwima"
Świetlica wiejska w Karpie
 
01

"Nasza kochana mama"
Świetlica wiejska w Karpie
 
01

"Mama przy pracy – czyli ile zawodów ma mama"
Świetlica wiejska w Rostkach
 
01

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00