02Pisz. Dzieje miasta - pod takim tytułem prezentowaliśmy wystawę promującą historię naszego miasta.