"Kto nas odwiedzi" - Teatr przy Stoliku

W pierwszym, po wakacjach, spotkaniu z Teatrem przy stoliku aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie przedstawili sztukę Igora Sawina - "Kto nas odwiedzi". Tekst sztuki jest błyskotliwy, pełen humoru i przede wszystkim ironii, a aktorzy "tchnęli ducha" w odgrywane postacie. Sztuka, nie odsłaniając do końca całej prawdy o bohaterach, prowokuje domysły dotyczące nieobecnych postaci, okoliczności ich tajemniczego zniknięcia. Różne tropy interpretacyjne powodują, że komedia Sawina w swojej niejednoznaczności jest mocno intrygująca.

Czytali:
Joanna Fertacz i Grzegorz Gromek

Wstęp:
Elżbieta Lenkiewicz

Dziękujemy wszystkim miłośnikom Biblioteki za liczne przybycie i zapraszamy na koleje spotkanie z Teatrem przy stoliku.