• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Tydzień Bibliotek – "Biblioteka. Oczywiście!"

Tegoroczny XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście! Dla naszej biblioteki uroczyste i wyjątkowo aktywne obchody tego święta to już tradycja.

Stałym elementem Tygodnia Bibliotek są spotkania z najmłodszymi czytelnikami.

W zajęciach literacko-plastycznych z uroczą bohaterką Wandy Chotomskiej "Panną Kreseczką" brały udział grupy przedszkolne i szkolne.Na zakończenie każdego spotkania dzieci oglądały książki, które znajdują się w Oddziale dla dzieci.

Warsztaty pt. "Wspólnie stwórzmy nową legendę Wisły" poprowadziła Ewa Jałochowska – autorka powieści dla dzieci i historyk sztuki. Podczas spotkania przytoczyła najpopularniejsze legendy i mity świata dotyczące rzecznych wierzeń. Następnie wspólnie z czytelnikami powstała nowa "Legenda o Wiśle".


Starsi czytelnicy uczestniczyli w spotkaniu Teatru przy stoliku i prelekcji ks. Dawida Banacha.

Teatr przy stoliku "…ZA DAWNO, ZA DOBRZE SIĘ ZNAMY"

Aktorzy Teatru Jaracza w Olsztynie: Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski, zaprezentowali sztukę: "...Za dawno, za dobrze się znamy" wprowadzając widzów w życie pewnej pary. Kobiety i mężczyzny. Od wiosny do jesieni ich życia.
Wprowadzenie: Elżbieta Lenkiewicz

"Gdy chłop księdza poucza" - spotkanie z ks. Dawidem Banachem

Spotkanie pt. "Gdy chłop księdza poucza" z ks. Dawidem Banachem, który przybliżył zebranym gościom tematykę mazurskiego ruchu gromadkarskiego. Spotkanie to wpisuje się w cykl wydarzeń upamiętniających 500. Reformacji.

Mazurski ruch gromadkarzy, zapoczątkowany wśród Mazurów w XIX w., tworzony wewnątrz Kościoła Ewangelickiego skupiał ludzi kładących szczególny nacisk na studiowanie Biblii, intensywną modlitwę oraz udział w zgromadzeniach religijnych. Gromadkarze charakteryzowali się rygorystyczną, nieposzlakowaną moralnością, religijnością oraz działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Spotkania z nimi odbywały się w domach, bardzo często oddalonych od Kościoła, dając zgromadzonym wiernym możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych i duchowych. Istotne prawdy wiary tego kręgu religijnego wyraża w swej twórczości poetyckiej Michał Kajka, czy też Melchior Wańkowicz w książce Na tropach Smętka ukazując m. in. czołowych działaczy gromadkarskich takich jak Reinhold Barcz.

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00