• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

Warsztaty dla bibliotekarzy

9 grudnia w Oddziale da dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty pt. „Radość działania i tworzenia, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim”. W warsztatach uczestniczyli bibliotekarze oraz nauczyciele z Powiatu Piskiego. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy na temat niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem literackim i wykorzystaniem jej w zajęciach z dziećmi i młodzieżą (m.in. zabawy i tańce integrujące grupę, gry dyskusyjne, działania teatralne) podczas imprez promujących książkę i czytelnictwo.
Spotkanie poprowadziła z energią i zapałem pani Grażyna Sobieska – Szostakiewicz, trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zaproponowane przez Panią Grażynę zadania, umożliwiły wszystkim wspólną aktywną zabawę. Przykładem twórczego wykorzystania potencjału tkwiącego w grupie było stworzone przez uczestników szkolenia, w ciągu zaledwie kilkunastu minut - przedstawienie teatralne oparte na wierszach m.in. Danuty Wawiłow, Ewy Szelburg – Zarembiny i Doroty Gellner opowiadające o oswajaniu lęków. Poznane podczas spotkania działania animacyjne na pewno zainspirują wszystkich do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00