I Piskie Konfrontacje Poetyckie

22 października odbyły się I Piskie Konfrontacje Poetyckie. Program spotkań i tematyka podkreślały szczególne znaczenie lokalnych poetów, którzy już piszą oraz tych którzy chcą pisać wiersze. W kontekście ich utworów literackich przebiegały spotkania w bibliotece.

W godzinach przedpołudniowych odbyły się warsztaty poetyckie, które poprowadzili znani poeci: Leszek Żuliński i Tomasz Jastrun. W warsztatach uczestniczyli poeci z powiatu piskiego.


W Lokalnym Spotkaniu Autorskim wzięły udział: Teresa Leszczyńska, Krystyna Bandera i Tatiana Konończuk - poetki, które należą do grupy literackiej działającej przy Bibliotece. Spotkanie było wzbogacone prezentacjami wierszy przez autorki i czytelników.