• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

XII Festiwal Pisz i Śpiewaj Poezję odbył się w dniach 20-21 listopada. Festiwalowi jak co roku towarzyszyły spotkania poetyckie i muzyczne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej i Piskim Domu Kultury.

W pierwszym dniu Festiwalu odbył się Otwarty Turniej Jednego Wiersza "O srebrna monetę K.I. Gałczyńskiego" pod patronatem Burmistrza Pisza. Podczas turnieju prezentowane były osobiście przez poetów własne, niepublikowane wcześniej wiersze. Turniej poprowadził poeta Wojciech Kass, dyrektor Muzeum w Praniu w Kawiarence Artystycznej Piskiego Domu Kultury.

Drugi Dzień festiwalu rozpoczął się od przedpołudniowych warsztatów poetyckich, które poprowadzili znani poeci: Przemysław Dakowicz, Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba.
Wieczorem odbyło się spotkanie poetyckie "Po pierwsze, po drugie i po trzecie, czyli ile ważnych dla nas sensów możemy wyczytać z jednego wiersza", które zaprezentowali prowadzący tego dnia warsztaty w Bibliotece i Dyrektor Muzeum w Praniu - Wojciech Kass. Przeczytali publiczności wiersze wielkich polskich poetów. Muzycznie towarzyszył im Sławomir Sikora. Publiczność wysłuchała wierszy: "Śniło mi się, że idę do szkoły" Jarosława Marka Rymkiewicza, "Tren Fortynbrasa" Zbigniewa Herberta, "Jest taki pomnik" - Tadeusza Różewicza oraz "Stary poeta" Jarosława Iwaszkiewicza.

Prezentujący je poeci zwrócili uwagę, ile ważnych dla nas sensów możemy wyczytać z każdego z tych wierszy. Cztery wiersze, czterech autorów i cztery różne rozważania o życiu. Pośród kilku różnych, jedno wspólne - to o przemijaniu - połączyło poetyckie rozważania w spójną całość, którą Wojciech Kass zakończył jakże wymownym przesłaniem : "Nie odkładajmy życia na później..."

Laureaci Turnieju "O srebrną monetę K. I. Gałczyńskiego":

SREBRNA MONETA K. I. GAŁCZYŃSKIEGO

Joanna Pisarska za wiersz "Spacer z wnuczką"

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE

Krystyna Bandera za wiersz "W gumiakach"

Anna Baśnik za wiersz "Siódma kochanie"

Joanna Chachuła za wiersz "Posłuchaj"

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Robert Mentel za wiersz "Posłuchaj"

Obchody święta poezji w Piszu zainaugurowały spotkania słuchaczy UTW w Bibliotece w przeddzień Festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję". Przy blasku świec uczestnicy czytali wiersze K.I. Gałczyńskiego oraz rozmawiali o kontrowersyjnych epizodach z życia poety.
Organizatorzy Festiwalu : Gmina Pisz, Piski Dom Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, Starostwo Powiatowe w Piszu
Patronat Honorowy: Burmistrz Pisza
Patronat medialny : Dwumiesięcznik literacki "Topos", TVP Olsztyn, Radio Olsztyn

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00