pcz CopyUzupełniając nasz księgozbiór dokonujemy systematycznych zakupów nowości wydawniczych do wszystkich oddziałów i filii bibliotecznych korzystając ze środków własnych oraz dotacji celowej MKiDN i innych źródeł. Część prezezentowanych książek, zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa", można znaleźć w dziale NOWOŚCI.

wstecz