Wystawa malarstwa Karoliny Wnęta-Kosztowny

7 grudnia nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Karoliny Wnęta-Kosztowny.

Karolina Kosztowny (Wnęta) - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła pedagogikę szkolną z animacją kulturalną i specjalizacją na poziomie magisterskim - pedagogika menadżer kultury, oraz edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Wystawa pod tytułem "Tchnienie dzieciństwa" to debiutancki cykl prac wykonanych techniką mieszaną. Prace te stanowią część licencjackiego dyplomu artystycznego, który powstał pod kierunkiem dr hab. Renaty Zimnickiej-Prabuckiej, prof. UWM w pracowni malarstwa.

Prace są wykonane na deskach surowego drewna bukowego i sosnowego, a także na płycie pilśniowej. Temat dyplomu związany jest z bliskimi miejscami z lat dzieciństwa autorki, między innymi sa to widoku z okna domu rodzinnego oraz domostw dziadków i babć, w których autorka spędziła niezapomniane chwile i do których często wraca pamięcią. Wszystkie te prace zawierają wspólne cechy, gdyż przedstawiają naturę, lasy i pola, które stanowiły naturalne i codzienne miejsce zabawy. Zachowany jest w nich spokojny i melancholijny nastrój.