2018 11 listopadaSetna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Biblioteka w Piszu skorzystała z bezpłatnej wystawy pt. "Tak powstała niepodległa" przygotowaną przez Biuro Programu "Niepodległa" i poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej.