"Zatrzymaj się, zaczytaj się, zamyśl się"

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z książką pt. "Zaklinacz czasu" Mitcha Alboma. Jest to niezwykła powieść zapraszająca do refleksji nad sposobem przeżywania danego każdemu z nas czasu. Podczas spotkania czytelnicy poznali bohaterów, którzy mają problem z czasem. Jedni chcą go przyspieszyć a inni - opóźnić. Motywy z książki wywarły na czytelnikach duże wrażenie i skłoniły do dyskusji i refleksji.