• (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00

ABC Internetu - zajęcia dla seniorów - III edycja

Istnieją grupy społeczne wykluczone z tak zwanej rewolucji technologicznej, osoby, którym trudniej jest odnaleźć się w nowej wirtualnej rzeczywistości. Jedną z takich grup są osoby starsze, które zauważają zalety posługiwania się komputerem i Internetem, ale mają problemy z nauczeniem się ich obsługi. Dlatego też tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Projekt ABC Internetu, Fundacji Orange, zakłada opracowanie i przygotowanie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych dla seniorów, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzebę zdobycia kompetencji cyfrowych.
Zajęcia obejmowały:

  1. Podstawowa obsługa komputera i Internetu
  2. Założenie poczty internetowej
  3. Wysyłanie i odbieranie wiadomości, zdjęć, plików ze swojej poczty.

  • (87) 423-27-97
  • Poniedziałek - zamknięte (dzień wewnętrzny) | Wtorek 8.00-16.00 | Środa 10.00-18.00 | Czwartek-Piątek 8.00-16.00 | Sobota 8.00-15.00