oferta biblioteki
 
Sieć biblioteczna
 
Organizatorem MGBP w Piszu jest Gmina Pisz. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem gminę i miasto Pisz. Siedziba główna biblioteki mieści się w budynku przy Ratuszu. Do dyspozycji czytelników są oddział dla dzieci, czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych oraz 13 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.
 
Biblioteka obsługuje 9 punktów bibliotecznych w: Kotle Dużym, Liskach, Trzonkach, Uścianach, Ośrodku - Szkolno Wychowawczym w Łupkach, Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu, Gminnym Zespole Szkół w Piszu oraz w Gimnazjum nr 1 w Piszu.
 
Zbiory biblioteczne
 
W 2016 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1301 wol. nowych książek i 30 audiobooki. Obecnie liczy 44 890 tys. książek, 271 czasopism oprawnych oraz 2721 tys. zbiorów specjalnych. Każdego roku prenumerujemy ok. 45 tytułów czasopism bieżących oraz systematycznie kupujemy książki. Zakupów nowości wydawniczych dokonujemy z własnego budżetu oraz ze specjalnych środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa, przekazywanych nam za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgozbiór swój powiększmy także o dary od czytelników - książki specjalnie zakupione dla Biblioteki lub przekazywane nam z własnych kolekcji.
 
Obecnie udostępniamy:
 
MGBP w Piszu:
 
literatura piękna dla dzieci - 12 987 wol.
literatura piękna dla dorosłych - 15 654 wol.
literatura popularnonaukowa - 16 249 wol.
prenumerata czasopism - 45 tytułów
 
Poszczególne tytuły można znaleźć przy użyciu katalogu elektronicznego.
 
Działalność informacyjna
 
Dysponujemy tradycyjnym katalogiem alfabetycznym, znajdującym się w Oddziale dla dzieci i Wypożyczalni dla dorosłych. Posiadamy bibliografię narodową i regionalną, a także zapewniamy czytelnikom bezpłatny dostęp do katalogów innych bibliotek poprzez Internet oraz dostęp do ich zbiorów dzięki wypożyczeniu międzybibliotecznemu. Od 1999 roku księgozbiór Biblioteki wprowadzany jest do katalogu elektronicznego, natomiast od 2012 r. można już wypożyczać książki korzystając z  karty bibliotecznej.
 
Książka na telefon
 
Od 2003 roku prowadzimy akcję "Książka na telefon" polegającą na dostarczaniu książek do domów osobom starszym lub niepełnosprawnym ruchowo (czasowo lub długotrwale). Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefoniczne pod numer tel. (087) 423 27 97.
 
Prenumerata czasopism:
 
Zachęcamy do przeglądania prenumerat, znajdujących się w naszej placówce. Prenumeraty można przeglądać na miejscu lub ewentualnie wypożyczyć, w zależności od potrzeb czytelnika.
 
Prenumerowane tytuły czasopism w czytelni dla dorosłych:  Gazety codzienne: Gazeta Olsztyńska, Gazeta Piska, Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy, Rzeczpospolita, Newsweek, Polityka, Wprost, Cogito, Topos, Zdrowie, Auto Motor Sport, Komputer Świat, M jak Mieszkanie, Kino, Murator, Zwierciadło, Poradnik Domowy, Świat Nauki, Wiadomości Wędkarskie, Brać Łowiecka, Perspektywy, Focus, Działkowiec, Wiedza i Życie, Nowe Książki, Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza.
 
Tytuły czasopism prenumerowanych w oddziale dla dzieci:  Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Świerszczyk, Twist.
 
Archiwum czasopism:
 
Biblioteka posiada w swoim archiwum oprawne i nieoprawne roczniki czasopism.
 
Komunikaty Mazursko - Warmińskie - od roku 1959 do 1977
Warmia i Mazury. Miesięcznik kulturalny - od roku 1969 do 1986
Echa Piskie - od roku 1991 do 1999
Wiadomości Piskie - od roku 1998 do 2002
Gazeta Piska - od roku 1999
Jaćwież - od roku 1997
Znad Pisy - od roku 1995
Fakty Piskie - od roku 2001
Twoje Mazury - od roku 2003
Bibliotekarz - od roku 1958
Poradnik Bibliotekarza - od roku 1958
Bibliografia Zawartości Czasopism - od roku 1957
Przewodnik Bibliograficzny - od roku 1948
 
Usługi komputerowe:
 
INTERNET: Czytelnikom biblioteki umożliwiamy nieodpłatne korzystanie z komputerów i Internetu w sali komputerowej (czytelnia dla dorosłych) i w oddziale dla dzieci.
 
Wydruki komputerowe:
 
strona A4 tekst czarny - 0,30 zł
strona A4 tekst kolorowy - 0,50 zł
strona A4 tekst + małe obrazki w kolorze - 1,00 zł
obrazki w kolorze do 50% powierzchni strony - 1,00 zł
obrazki w kolorze powyżej 50% powierzchni strony - 2,00 zł

Skanowanie i zapisywanie na nośnikach (CD-R, DVD, dyski przenośne, karty pamięci):

zapisywanie danych przez bibliotekarza na nośnikach czytelników - 1,00 zł
skanowanie obrazów - 1,00 zł. za 1 szt
skanowanie i zapisanie na nośnikach - 2,00 zł

Ksero:
 
Czarno-białe:
A5 odbitka jednostronna - 0,15 zł
A5 odbitka dwustronna - 0,30 zł
A4 odbitka jednostronna - 0,25 zł
A4 odbitka dwustronna - 0,50 zł
A3 odbitka jednostronna - 0,30 zł
A3 odbitka dwustronna - 0,60 zł
 
Kolorowe:
A4 odbitka jednostronna - 1,50 zł
A4 odbitka dwustronna - 3,00 zł
A3 odbitka jednostronna - 3,00 zł
A3 odbitka dwustronna - 6,00 zł
 
Copyright 2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.