Jeśli:
- wierzysz w wartość czytania i uczenia się,
- lubisz Piską Bibliotekę i doceniasz jej rolę dla rozwoju lokalnej społeczności,
- chcesz zmienić coś w swoim życiu,
- odczuwasz potrzebę by Twoja Firma zrobiła coś cennego dla swojego środowiska,
lub
- masz pragnienie zaangażowania się w prospołeczną inicjatywę, akcję, projekt albo działalność instytucji kultury,
wsparcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu jest dla Ciebie właściwym wyborem.
 
Jak możesz pomóc Bibliotece?
Darowizny rzeczowe:
- kupując książki dla Biblioteki, a tym samym dla jej czytelników,
- kupując wybrany utwór na nośnikach specjalnych (np. film DVD, płytę ulubionego zespołu, audiobook),
- kupując sprzęty elektroniczne, informatyczne, e-booki,
- kupując sprzęty upiększające Bibliotekę i inne przedmioty stanowiące pomoc dydaktyczną w pracy z dziećmi, młodzieżą, czytelnikami dorosłymi,
- darując książki, filmy DVD, płyty z muzyką etc. (Biblioteka zastrzega sobie prawo selekcji darowanych pozycji),
- darując prenumeratę wybranego czasopisma tradycyjnego bądź e-czasopisma,
- darując materiały archiwalne, cenne z punktu widzenia historii regionu i Pisza w celu tworzenia Cyfrowego Archiwum Lokalnego. Materiały takie Biblioteka może utrwalić w formie elektronicznej, tak by cenne pamiątki mogły wrócić w niezmienionej formie do właścicieli i jednocześnie służyć w formie zdigitalizowanej lokalnej społeczności.
 
Darowizny pieniężne:
- wpłacając darowiznę na rzecz realizacji wybranego projektu promującego czytelnictwo i bezpieczne korzystanie z Internetu ,
- wpłacając darowiznę na zakup, tak cennych dla każdej Biblioteki nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników,
- kupując urządzenia informatyczne, elektroniczne i in., które mogą być przydatne w codziennej pracy Biblioteki, w tym do digitalizacji zbiorów,
- zamawiając usługę promocji i reklamy swojej Firmy w Bibliotece.
Wspierając zasoby Biblioteki i nasze inicjatywy kulturalne pomagasz całej piskiej społeczności. Będziesz miał poczucie satysfakcji z zaangażowania się dla dobra sprawy. Działalność Biblioteki zależna jest od bogatej i aktualnej oferty zbiorów oraz nowoczesnych i atrakcyjnych usług.
 
Wolontariat w Bibliotece
Istnieje wiele możliwości wsparcia naszej Biblioteki poprzez wolontariat. Potrzebna jest do tego gotowość niesienia pomocy innym, dobre chęci i życzliwe nastawienie. Dzięki wolontariatowi dowiesz się czy w cenie może być altruizm, będziesz mógł poznać niezwykłe osobowości i rozwijać swoje pasje. Zapraszamy wszystkich dysponujących wolnym czasem, którzy chcą podzielić się swoimi umiejętnościami, talentami i wiedzą, bądź pomóc innym.
 
Kto może być wolontariuszem?
Każda osoba, która skończyła 13 lat, dysponująca wolnym czasem, energią i chęcią, aby pomagać innym.
 
Jakie zadania może wykonywać wolontariusz w MGBP?
- Pomagać przy organizowaniu imprez kulturalnych,
- pomagać niepełnosprawnym i osobom starszym poprzez dostarczanie książek do domu,
- tworzyć, opracowywać dokumentację fotograficzną, filmową z imprez bibliotecznych,
- realizować autorskie programy dla dzieci i młodzieży,
- pomagać w odrabianiu lekcji, udzielać korepetycji w Bibliotece dla dzieci,
- zbierać materiały archiwalne.
 
Co uzyskasz za to, że jesteś wolontariuszem?
- Przyjemne, pożyteczne i kreatywne spędzenie wolnego czasu,
- poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań,
- możliwość samorealizacji,
- poczucie satysfakcji, uznania, bycia potrzebnym,
- radość z dawania i otrzymywania dobra,
- zdobycie pouczających doświadczeń, wzorów postępowania,
- dyplom uznania wraz z pisemnym potwierdzeniem i oceną pracy, które mogą stanowić uzupełnienie CV.
 
Oczekiwania wobec wolontariusza:
- zaangażowanie,
- punktualność,
- obowiązkowość,
- zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,
- zdolności pedagogiczne do pracy z dziećmi i osobami starszymi.
Czas: popołudnia od wtorku do piątku oraz soboty.
 
Niezbędne informacje otrzymasz w Bibliotece (Pl. Daszyńskiego 7a, tel. kontaktowy: tel. 87 423 27 97)
 
Copyright 2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.