Punkty Biblioteczne
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna obsługuje 9 punktów bibliotecznych na terenie gminy Pisz. Wypożycza komplety książek instytucjom działającym w społecznościach lokalnych (szkoły), które mają utrudniony szeroki dostęp do książki, a zakup ich jest ograniczony warunkami finansowymi.
Biblioteka zapewnia obsługę różnym grupom wiekowym uwzględniając specyfikę potrzeb czytelniczych. Oferuje bogaty księgozbiór obejmujący literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Punkty biblioteczne to społecznie prowadzona placówka, której księgozbiór jest wypożyczany na warunkach zawartych w zobowiązaniu pomiędzy biblioteką macierzystą a opiekunem punktów.
 
1. Punkt biblioteczny – Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
    • Agnieszka Bajno – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
2. Punkt biblioteczny – Szkoła Podstawowa w Liskach
    • Anna Pieloch – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
3. Punkt biblioteczny – Szkoła Podstawowa w Trzonkach
    • Anna Bednarska – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
4. Punkt biblioteczny – Szkoła Podstawowa w Uścianach
    • Joanna Grądzka – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
5. Punkt biblioteczny –Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu
    • Luiza Augustyńska - nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji. 
 
6. Punkt biblioteczny – Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu
    • Joanna Klukowska – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
7. Punkt biblioteczny – Gminny Zespół Szkół w Piszu
    • Wioletta Siwik, Teresa Gugnacka - nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
8. Punkt biblioteczny –Gimnazjum nr 1 w Piszu
    • Dorota Grzywacka - nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
9. Punkt biblioteczny - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
    • Małgorzata Ostrowska – nauczyciel
    • Czynny w godzinach otwarcia instytucji.
 
Copyright 2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.