Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu przejęła zadania biblioteki powiatowej na mocy Uchwały Nr XVII/100/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 roku. Dnia 30 kwietnia 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Pisz zostało zawarte porozumienie, na mocy którego Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu pełni zadania z zakresu biblioteki powiatowej.

Na tej podstawie przekazano do wykonywania za pośrednictwem MGBP w Piszu następujące zadania na rzecz samorządowych bibliotek publicznych znajdujących się na terenie powiatu piskiego.

Do podstawowych zadań placówki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

  2. Pełnienia funkcji ośrodka biblioteczno – bibliograficznego, organizowania obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywania i publikowania bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

  3. Udzielania bibliotekom na obszarze powiatu piskiego pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej,

  4. Sprawowania nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań statutowych,

  5. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

 
 
Miejsko – Gminna Biblioteka  Publiczna w Rucianem -  Nidzie
ul. Gwarna 2 a
12 – 221 Ruciane- Nida
tel./fax.: (087) 423 10 33
e-mail: dkruciane@wp.pl

Filia Biblioteczna w Wejsunach
Filia Biblioteczna w Ukcie

 
Miejsko – Gminna Biblioteka  Publiczna w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12 – 250  Orzysz
tel.: (087) 423 71 85
e-mail: biblioteka@orzysz.pl

Filia Publiczno – Szkolna w Okartowie
Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce


Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej
ul. Sikorskiego 8
12-230 Biała Piska
tel. (087) 423 92 07
e-mail: biblioteka@domkulturybiala.pl

Filia Biblioteczna w Drygałach
 
Copyright 2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.