Historia Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu jest najstarszą i największą książnicą Ziemi Piskiej. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz materiały audiowizualne i dokumenty elektroniczne. Stanowi centrum kultury, komunikacji społecznej i informacji. Od początku swojego istnienia rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców regionu, rozbudza zainteresowania i kształtuje gusty literackie min. poprzez organizację wystaw, spotkań autorskich i teatralnych, konkursy czytelnicze i imprezy artystyczne, wycieczki i lekcje biblioteczne. 30 marca 1992 roku nadano placówce status instytucji kultury. W 2006 roku placówka obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Nasz biblioteka powstała w 1946 roku jako Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piszu. Obszarem swojego działania obejmowała ona wówczas cały Powiat Piski. W pierwszym roku działania stan księgozbioru wynosił 400 wol. a zarejestrowało się 130 czytelników. Po czterech latach, w 1950 roku księgozbiór liczył już prawie 20 tys. wol., a z Biblioteki korzystało rocznie ponad 4 tys. osób. Główna siedziba placówki mieściła się wówczas w obecnym "Białym Domu" przy ówczesnym Placu Dzierżyńskiego 6.
his2

W latach 60-tych już jako: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiadała 20 placówek bibliotecznych (1 powiatową, 2 miejskie, osiedlowe i gromadzkie) oraz 87 punktów bibliotecznych - stałych, sezonowych, wiejskich i miejskich. Posiadał w tym czasie ok. 80 tys. zbiorów. Wypożyczalnia dla dorosłych mieściła się w Powiatowym Domu Kultury, a powstały w 1969 roku oddział dla dzieci w lokalu po Centrali Nasiennej nad Pisą. W 1975 roku Biblioteka została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach by po 2 latach znów zmienić nazwę na: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, która funkcjonuje do dziś. Do 1990 roku Biblioteka była, bądź pełniła funkcje biblioteki powiatowej.

his1

Dziś Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Pisz. Od 30 marca 1992 roku posiada status instytucji kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pisz. Od 1985 roku stałą siedzibą Biblioteki jest specjalnie dobudowane skrzydło do ratusza o pow. użytkowej 600 m2. W budynku na parterze mieści się oddział dla dzieci. I piętro to gabinet dyrektora, wypożyczalnia dla dorosłych, księgowość. Na II piętrze znajduje się czytelnia dla dorosłych i sala komputerowa.

    facebook 150x156

    BIP 150x156