Ferie w Bibliotece
Tegoroczne ferie zimowe dzieci spędziły bardzo aktywnie. Najmłodsi czytelnicy uczestniczyli w grach i zabawach oraz  zajęciach plastycznych na podstawie książek z serii Mądra Mysz - Mam przyjaciela Listonosza, Marynarza, Kucharza, Strażaka, Aktora, Bibliotekarza, Sportowca, Kosmonautę, Ogrodnika. Każdego dnia w formie zabawy dzieci dowiadywały się ciekawostek dotyczących zawodów. W trakcie zajęć wykonywały pamiątkowe prace plastyczne.

    facebook 150x156

    BIP 150x156